Skip to content

Privacy

Privacy
Deze site is opgezet volgens de richtlijnen van de Health On the Net code (HON-code).
Vertrouwelijke informatie is alleen toegankelijk voor medewerkers van het NKOP. Het NKOP is onderdeel van het Trimbos

Het Trimbos-instituut respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Wij verwijzen u naar het privacystatement op de website van het Trimbos-instituut: http://www.trimbos.nl/privacy.

Vragen van het publiek
Deze vragen worden geanonimiseerd voorgelegd aan deskundigen. E-mail adressen, namen en dergelijke blijven op het centrum. Ze worden bewaard tot de vraag is behandeld en daarna vernietigd. Uw vraag en het antwoord blijven geanonimiseerd bewaard.

Vragen gesteld aan nkop@trimbos.nl
Een selectie van veelgestelde vragen, wordt geanonimiseerd op de website gezet.

Professionals
Voor (aankomende) professionals heeft het NKOP een actief informatiebeleid. Persoonlijke gegevens worden bewaard en gebruikt om hen te informeren. Op verzoek worden uw gegevens verwijderd.

Cookies
Cookies worden gebruikt om bezoekersaantallen en het surfgedrag in kaart te brengen. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot personen en worden uitsluitend gebruikt om de site te verbeteren.