Skip to content

Overzicht Zorgprogramma's

Diverse voorbeelden van zorgprogramma's

Stroomschema_dementiezorg

Landelijk Dementie programma ontwikkeld door het NIZW

Module Rehabilitatie ontwikkeld binnen Altrecht in samenwerking met de RIBW's 

Plan van aanpak in de ontwikkeling van een psychogeriatrisch zorgcircuit voor Delft en omstreken zijn beschreven: het "plan van aanpak dementieketen", het stroomschema dementieketen en bijlagen

Zorgprogramma dementie en andere cognitieve syndromen

Regionale project programmaontwikkeling binnen Midden-Westelijk Utrecht.

Zorgprogramma Depressie ontwikkeld door Parnassia

Zorgprogramma Stemmingsstoornissen bij Ouderen ontwikkeld door GGZ Midden-Westelijk Utrecht

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis ontwikkeld door Stuurgroep Gerontopsychiatrie (het zorgprogramma is aan te vragen via m.salari@planet.nl; kosten 20 euro exclusief verzendkosten)

Het expertisecentrum persoonlijksheidsstoornissen bij ouderen vormt het derdelijnszorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen binnen Mondriaan Ouderen