Skip to content

Zorgprogramma's

Een zorgprogramma is te beschouwen als een set afspraken over de zorgverlening aan een omschreven doelgroep, een gemeenschappelijk kader waarin organisaties, professionals en cliënten zich kunnen vinden. In bijna alle regio's zijn GGZ-instellingen bezig met het ontwikkelen van zorgprogramma's.

Zorgprogramma's zijn bedoeld om meer samenhang in de zorg te creëeren op basis van de vraag van de cliënt. Verder kunnen ze een rol spelen bij de vermaatschappelijking van de GGZ en de versterking van de positie van de cliënt. Bovendien kunnen ze meer duidelijkheid scheppen in de organisatie en financiering en houvast bieden bij het bewaken van de kwaliteit. Zorgprogramma's fungeren als een 'linking pin' tussen inhoudelijke en organisatorische veranderingen. GGz Nederland en het Trimbos-Instituut bieden uitgebreide informatie over het hoe en waarom van de zorgprogrammering.

In het overzicht zorgprogramma's vindt u zorgprogramma's die betrekking hebben op de ouderenpsychiatrie. De zorgprogramma's zijn ter beschikking gesteld door afdelingen of circuits ouderen van diverse GGZ instellingen.