Skip to content

Voor activiteitenbegeleiders

Protocollen zijn richtlijnen waarover professionals overeenstemming hebben bereikt. In die zin zijn ze practice-based. Altrecht heeft een aantal observatieprotocollen voor cognitieve stoornissen ter beschikking gesteld. Deze protocollen zijn ontwikkeld op afdeling den Eik 1, door J. Sanders en T. van Gelderen. Als u vragen heeft of opmerkingen, kunt u contact opnemen met Ton van Gelderen, t.van.gelderen@altrecht.nl.  

In de protocollen voor activiteitenbegeleiders staat onderaan het document waar activiteitenbegeleiders in het bijzonder op kunnen letten.

De volgende protocollen zijn geschreven:

Observatielijst Corticale Dementie
Observatielijst Delier
Observatielijst Depressie
Observatielijst Frontotemporaal Syndroom
Observatielijst Lewy-body
Observatielijst Subcorticale Dementie