Skip to content

Voor GGZ

Protocollen zijn werkwijzen/behandelmethoden waarover professionals overeenstemming hebben bereikt, ze zijn practice-based. Altrecht heeft een aantal observatieprotocollen voor cognitieve stoornissen ter beschikking gesteld. Deze protocollen zijn ontwikkeld op afdeling den Eik 1, contactpersoon Ton van Gelderen, t.van.gelderen@altrecht.nl.  
 
Studie naar een best-practice voor ouderen met een delier.
 
Observatieprotocol bij Delier
Observatieprotocol Depressie bij Dementie
Observatieprotocol Frontaalsyndroom
Observatieprotocol Lewy-Body
Observatieprotocol Subcorticale Dementie
Observatieprotocol voor Corticale Dementie
Protocol Ontspoorde Zorg  
Werkwijze Observatieprotocollen op Den Eik Altrecht Senior