Skip to content

Voor V&V Protocollen

Er zijn verpleegkundige interventies uitgewerkt, zodat ze kunnen worden ingezet bij de behandeling van cognitieve stoornissen, zoals dementie. Zo'n interventie kan indicatief, bijvoorbeeld via behandelplanbespreking worden ingezet.

Door gebruik te maken van deze interventies krijgt het verpleegkundig team meer informatie over de cliënt en zijn mogelijkheden. Meer kennis kan ten goede komen van het behandelproces en de kwaliteit van leven van de cliënt.

Momenteel zijn de volgende verpleegkundige interventies beschikbaar:

Prikkelarme zorg
Structuur interventie 
Trial and error
Warme zorg