Skip to content

Protocollen

De afgelopen jaren hebben T. van Gelderen en J. Sanders gewerkt aan een aantal documenten die speciaal gericht zijn op verpleegkundigen. De documenten zijn bedoeld om handvatten te bieden voor verpleegkundigen die werken in de zorg voor ouderen met voornamelijk cognitieve stoornissen. Van Gelderen en Sanders hebben hierbij gedacht aan verschillende doelgroepen, zoals bijvoorbeeld verpleegkundigen in de verpleeg- en verzorgingshuizen. De volgende indeling is gemaakt: