Skip to content

Signaleringsinstrumenten

Dit zijn instrumenten waarmee verpleegkundigen en verzorgenden informatie kunnen verzamelen over de geboden zorg en kunnen signaleren wanneer de kwaliteit van zorg minimaal is.
De signaleringsinstrumenten zijn gemaakt voor verpleegkundigen en verzorgenden, werkzaam in vijf  verschillende sectoren.

Geriatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen
Klik hier voor het signaleringsinstrument
en hier voor de handleiding.

Geïntegreerde teams V & V in de thuiszorg
Klik hier voor het signaleringsinstrument
en hier voor de handleiding.

Intramurale afdelingen voor langdurig zorgafhankelijken binnen de ggz
Klik hier voor het signaleringsinstrument
en hier voor de handleiding.

Psychogeriatrische afdelingen van verpleeghuizen
Klik hier voor het signaleringsinstrument
en hier voor de handleiding.

Afdelingen voor meervoudig verstandelijk gehandicapten
Klik hier voor het signaleringsinstrument
en hier voor de handleiding.