Skip to content

AES

De Apathie Evaluatie Schaal (AES) bevat 18 items en de totaal score varieert van 18 tot 72, waarbij een hogere score meer apathie aanduidt.

Apathie wordt gedefinieerd als afwezigheid van of gebrek aan motivatie, wat zich uit in gebrek aan interesse en doelgericht handelen, verlies van initiatief, onverschilligheid en weinig emotionele reacties op positieve en negatieve gebeurtenissen.  Om apathie te meten is de Apathie Evaluatie Schaal (AES) ontwikkeld door Marin e.a. (1991). Deze schaal bevat 18 items en de totaal score varieert van 18 tot 72, waarbij een hogere score meer apathie aanduidt. Een AES score hoger dan 38 wordt gebruikt als cut-off waarde voor een apathiesyndroom. 

Voor de Nederlandse vertaling van de AES (Lampe & Heeren, 2000), zie PDF