Skip to content

FSS-III

De Fear Survey Schedule-III meet angststimuli die onderverdeeld kunnen worden in vijf subschalen: sociale fobie; agorafobie; vrees voor ziekte, dood en lichamelijk letsel; angstige voorstelling mbt geweld en seks; en vrees voor levende organismen (Arrindell, 1980).

De tekst is als download beschikbaar.