Skip to content

CES-D

De Center for Epidemiologic Studies Depression scale (CES-D) is een instrument waarmee de omvang van depressieve symptomen goed kan worden vastgesteld. Het is een zelfbeoordelingsvragenlijst met 20 items. De totaalscores variëren tussen 0 en 60, waarbij een hogere score meer depressieve symptomen betekent. Een CES-D score ≥ 16 wordt gebruikt om een klinisch relevante depressie vast te stellen. De vragenlijst en uitgebreide handleiding kunt u downloaden. 

Bron: Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken, Rijksuniversiteit Groningen