Skip to content

Meetinstrumenten

Vragenlijsten of (semi-)gestructureerde interviews zijn bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek maar ook in de klinische praktijk.
Deze meetinstrumenten worden in het algemeen gebruikt voor screening, diagnostiek en het bepalen van de ernst van de stoornis. Meetinstrumenten zijn belangrijk in de praktijk, omdat:

  • Door middel van meetinstrumenten kunnen symptomen en/of gedrag worden vastgelegd, op min of meer objectieve manier;
  • Het gebruik van meetinstrumenten maakt het mogelijk te komen tot standaardisering van richtlijnen in een behandelproces, zodat de effectiviteit wordt vergroot;
  • Meetinstrumenten hebben een educatieve waarde.

Via onderstaand overzicht kunt u veelgebruikte vragenlijsten en interviews downloaden. Signaleringsinstrumenten vindt u hier apart.

Worry Domains Questionaire (WDQ)

De Worry Domains Questionaire (Tallis, Eysenck & Mathews, 1992) meet cognitieve inhouden ofwel gevreesde catastrofes. De Nederlandse versie (Van Rijsoort, Emmelkamp & Vervaeke, 1997) bevat zes subschalen: relaties, gebrek aan zelfvertrouwen, toekomst, incompetentie op het werk, financiën en gezondheid. De subschaal incompetentie o..

'Zorgen maken'-schaal

De vragenlijst 'zorgen maken' brengt de mate waarin mantelzorgers van mensen met dementie zich zorgen maken wanneer hun naaste alleen naar buiten gaat in kaart...