Skip to content

Meetinstrumenten

Vragenlijsten of (semi-)gestructureerde interviews zijn bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek maar ook in de klinische praktijk.
Deze meetinstrumenten worden in het algemeen gebruikt voor screening, diagnostiek en het bepalen van de ernst van de stoornis. Meetinstrumenten zijn belangrijk in de praktijk, omdat:

  • Door middel van meetinstrumenten kunnen symptomen en/of gedrag worden vastgelegd, op min of meer objectieve manier;
  • Het gebruik van meetinstrumenten maakt het mogelijk te komen tot standaardisering van richtlijnen in een behandelproces, zodat de effectiviteit wordt vergroot;
  • Meetinstrumenten hebben een educatieve waarde.

Via onderstaand overzicht kunt u veelgebruikte vragenlijsten en interviews downloaden. Signaleringsinstrumenten vindt u hier apart.

Niet Pluis Index

De Niet Pluis Index is een eenvoudig hulpmiddel om gedragsveranderingen bij een cliënt te herkennen. De Niet Pluis Index is ontwikkeld door GGz Groningen, afdeling preventie...

Observatielijst psychosociale problematiek (OLP)

Door het gebruik van de Observatielijst psychosociale problematiek bij ouderen signaleren huisartsen en thuiszorgmedewerkers vroegtijdig of er 'iets' op cognitief of psychosociaal gebied met een oudere aan de hand is. Dat kan angst, depressie, verminderde cognitie, eenzaamheid en/of somatisatie zijn. De lijst is bruikbaar bij een regulier consult/b..

Observatielijst voor vroege symptomen van Dementie (OLD)

Met de Observatielijst voor vroege symptomen van Dementie (OLD) kunnen huisartsen vroege signalen van (Alzheimer) dementie signaleren. Dat is belangrijk want zo kan op tijd zorg voor de patiënt en zijn omgeving worden gestart. De OLD is te gebruiken bij een regulier consult en eenvoudig af te nemen. Download hier de handleiding in het Engels ..

Qualidem

Een meetinstrument voor kwaliteit van leven van mensen met dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen...

RUDAS

De RUDAS (Rowland Universal Dementia Assessment Scale) is een korte cognitieve screeningtest voor dementie, geschikt voor analfabeten en/of migranten. Het is ontwikkeld in Australië, vrij van copyright en door de onderzoeksgroep van het  MC Slotervaart i.s.m. Erasmus MC en Havenziekenhuis vertaald en gevalideerd.  Klik hier voo..