Skip to content

Meetinstrumenten

Vragenlijsten of (semi-)gestructureerde interviews zijn bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek maar ook in de klinische praktijk.
Deze meetinstrumenten worden in het algemeen gebruikt voor screening, diagnostiek en het bepalen van de ernst van de stoornis. Meetinstrumenten zijn belangrijk in de praktijk, omdat:

  • Door middel van meetinstrumenten kunnen symptomen en/of gedrag worden vastgelegd, op min of meer objectieve manier;
  • Het gebruik van meetinstrumenten maakt het mogelijk te komen tot standaardisering van richtlijnen in een behandelproces, zodat de effectiviteit wordt vergroot;
  • Meetinstrumenten hebben een educatieve waarde.

Via onderstaand overzicht kunt u veelgebruikte vragenlijsten en interviews downloaden. Signaleringsinstrumenten vindt u hier apart.

Gerontologische Persoonlijkheidsstoornissen schaal (GPS)

De Gerontologische Persoonlijkheidsstoornissen schaal (GPS) is een instrument dat kan worden gebruikt voor het diagnosticeren van persoonlijkheidstoornissen bij ouderen. De schaal bevat 16 items waarop ja/nee beantwoord kan worden en richt zich op habitueel gedrag (HAB) en biografische gegevens (BIO). De volledige schaal is hiernaast te vinden. Li..

Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D)

De Hamilton Rating Scale for Depression meet de ernst van depressie met 17 items. Totaalscores (range 0-52) kunnen als volgt geïnterpreteerd worden: 0-7= normaal/niet depressief; 8-13= mogelijk/licht depressief; 14-18= matig depressief; 19-27= ernstig depressief; >27= zeer ernstig depressief. ..

Hetero-Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst (H.A.P.)

Hetero-Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst (Barendse & Thissen, 2006) is een gevalideerde en genormeerde informanten vragenlijst voor de vaststelling van premorbide persoonlijkheidskenmerken voor normale ouderen en ouderen die gebruik maken van psychiatrische voorzieningen. De vragenlijst wordt ingevuld door iemand die de betrokken persoo..

HoNOS 65+

Wat is de HoNOS?HoNOS staat voor Health of the Nation Outcome Scales en is een meetinstrument, ontwikkeld in opdracht van het Engelse Ministerie van Volksgezondheid door Wing et al. (1998). De uitkomst op de HoNOS geeft weer hoe het geestelijk en sociaal functioneren van een cliënt op een bepaald ogenblik is. De HoNOS kan op meerdere momenten ..

Hospital Anxiety and Depression Scale- Anxiety subscale (HADS-A)

De Hospital Anxiety and Depression Scale- Anxiety subscale meet in enkele minuten angstsymptomen. Een score van 7 en hoger duidt op angstklachten die om verdere diagnostiek vragen...