Skip to content

Meetinstrumenten

Vragenlijsten of (semi-)gestructureerde interviews zijn bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek maar ook in de klinische praktijk.
Deze meetinstrumenten worden in het algemeen gebruikt voor screening, diagnostiek en het bepalen van de ernst van de stoornis. Meetinstrumenten zijn belangrijk in de praktijk, omdat:

  • Door middel van meetinstrumenten kunnen symptomen en/of gedrag worden vastgelegd, op min of meer objectieve manier;
  • Het gebruik van meetinstrumenten maakt het mogelijk te komen tot standaardisering van richtlijnen in een behandelproces, zodat de effectiviteit wordt vergroot;
  • Meetinstrumenten hebben een educatieve waarde.

Via onderstaand overzicht kunt u veelgebruikte vragenlijsten en interviews downloaden. Signaleringsinstrumenten vindt u hier apart.

Deliriumschaal (DOS)

Een screeningsschaal in te vullen door verpleegkundigen..

DQI

De Dementia Quality of life Instrument (DQI) meet de kwaliteit vna leven van mensen met dementie over 6 domeinen. Hier vindt u kort samengevat wat de DQI meet, het instrument zelf, algemene instructies voor de afname van het instrument en de achterliggende studie naar het instrument.   ..

EDIZ

De vragenlijst "Ervaren Druk door Informele Zorg" (EDIZ) is een 9 items vragenlijst voor het meten van subjectieve belasting bij mantelzorgers. Meer informatie en de vragenlijst als download beschikbaar...

FSS-III

De Fear Survey Schedule-III meet angststimuli die onderverdeeld kunnen worden in vijf subschalen: sociale fobie; agorafobie; vrees voor ziekte, dood en lichamelijk letsel; angstige voorstelling mbt geweld en seks; en vrees voor levende organismen (Arrindell, 1980). De tekst is als download beschikbaar...

Geriatric Depression Scale (GDS)

De Geriatric Depression Scale (GDS) is een screeningsschaal voor depressie specifiek ontwikkeld voor ouderen. Deze vragenlijst wordt door ouderen zelf ingevuld. Er zijn verschillende versies beschikbaar:  GDS-30 items: een score van hoger dan 10 wordt aangehouden om depressieve klachten te detecteren. Yesavage et al (1983) komt..