Skip to content

Meetinstrumenten

Vragenlijsten of (semi-)gestructureerde interviews zijn bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek maar ook in de klinische praktijk.
Deze meetinstrumenten worden in het algemeen gebruikt voor screening, diagnostiek en het bepalen van de ernst van de stoornis. Meetinstrumenten zijn belangrijk in de praktijk, omdat:

  • Door middel van meetinstrumenten kunnen symptomen en/of gedrag worden vastgelegd, op min of meer objectieve manier;
  • Het gebruik van meetinstrumenten maakt het mogelijk te komen tot standaardisering van richtlijnen in een behandelproces, zodat de effectiviteit wordt vergroot;
  • Meetinstrumenten hebben een educatieve waarde.

Via onderstaand overzicht kunt u veelgebruikte vragenlijsten en interviews downloaden. Signaleringsinstrumenten vindt u hier apart.

CIDI

Het Composite International Diagnostic Interview is een gestructureerd interview die veel wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek om een psychiatrische diagnose volgens de DSM-IV en ICD-10 vast te kunnen stellen. U kunt de tekst downloaden...

CMAI

Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) lange vorm (1986). Vertaling door J. de Jonghe...

Cornell Scale

De Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD) is een beoordelingsschaal voor depressie bij een matige tot ernstige dementie. De schalen worden gescoord door een hulpverlener met informatie die verkregen is door een interview met de patiënt en een observant (verpleegkundige of partner/familielid). Een cut-off waarde van >8 duidt op..

Delier-O-Meter

Dit is een verpleegkundige beoordelingsschaal om de ernst van een delier in kaart te brengen. De schaal levert niet een diagnose op, maar is bedoeld om dagelijks de ernst te bepalen. Zo kan het beloop of het effect van een interventie in kaart gebracht worden. Literatuur referentie: De Jonghe, J.F.M. ea. (2005). Delirium-O-Meter: a nurses' r..

Delirium Rating Scale 98

De Delirium Rating Scale-R-98 wordt gebruikt voor een 1e onderzoek en herhaalde metingen van de ernst van delirante symptomen.De tekst (Herziene versie van de DRS van Trzepacz et al, 1988) is beschikbaar als download...