Skip to content

Meetinstrumenten

Vragenlijsten of (semi-)gestructureerde interviews zijn bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek maar ook in de klinische praktijk.
Deze meetinstrumenten worden in het algemeen gebruikt voor screening, diagnostiek en het bepalen van de ernst van de stoornis. Meetinstrumenten zijn belangrijk in de praktijk, omdat:

  • Door middel van meetinstrumenten kunnen symptomen en/of gedrag worden vastgelegd, op min of meer objectieve manier;
  • Het gebruik van meetinstrumenten maakt het mogelijk te komen tot standaardisering van richtlijnen in een behandelproces, zodat de effectiviteit wordt vergroot;
  • Meetinstrumenten hebben een educatieve waarde.

Via onderstaand overzicht kunt u veelgebruikte vragenlijsten en interviews downloaden. Signaleringsinstrumenten vindt u hier apart.

AES

De Apathie Evaluatie Schaal (AES) bevat 18 items en de totaal score varieert van 18 tot 72, waarbij een hogere score meer apathie aanduidt. Apathie wordt gedefinieerd als afwezigheid van of gebrek aan motivatie, wat zich uit in gebrek aan interesse en doelgericht handelen, verlies van initiatief, onverschilligheid en weinig emotionele&nb..

Apathy Scale

De apathy scale kan bij een familielid of verzorgende worden afgenomen of door een clinicus worden ingevuld. Deze schaal is ontwikkeld door Starkstein et al. (1992) en heeft 14 items (score range 0-42, cut-off apathiesyndroom ≥14). Het is een verkorte versie van de AES...

Audit

De 'Alcohol Use Disorders Identification Test' identificeert mensen met gevaarlijke en schadelijke patronen van alcoholconsumptie. Een totaalscore van 8 of meer is een indicatie voor verder diagnostisch onderzoek. Meer informatie vindt u in de handleiding. Ook de test zelf kunt u downloaden...

CANE

De Camberwell Assessment of Need for the Elderly is een uitgebreid persoonsgericht behoeftebeoordelingsinstrument, dat speciaal voor ouderen is ontwikkeld. Het is toepasbaar in een scala van klinische en onderzoekssettingen. Hulpverleners die de CANE gebruiken, moeten hierin getraind zijn en ervaring hebben met het werken met ouderen..

CES-D

De Center for Epidemiologic Studies Depression scale (CES-D) is een instrument waarmee de omvang van depressieve symptomen goed kan worden vastgesteld. Het is een zelfbeoordelingsvragenlijst met 20 items. De totaalscores variëren tussen 0 en 60, waarbij een hogere score meer depressieve symptomen betekent. Een CES-D score ≥ 1..