Skip to content

Generieke module

Vanaf begin 2015 is het Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP), onderdeel van het Programma Ouderen van het Trimbos-instituut, samen met de Nederlands Vereniging voor Psychiatrie aan de slag met het ontwikkelen van een generieke module Ouderenpsychiatrie.

De generieke module is gericht op de groep oudere patiënten, ongeacht hun aandoening of stoornis. Dit is belangrijk omdat huidige stoornis specifieke richtlijnen (inclusief de addenda ouderen voor de richtlijnen Angst en Depressie) onvoldoende aansluiten op de problematiek en behandeling van ouderen met psychiatrische klachten. Bij ouderen is vaak tegelijkertijd sprake van problemen op verschillende niveaus (sociaal, somatisch, cognitief en psychisch) en op psychiatrisch vlak dienen vaak meerdere stoornissen zich tegelijk aan.

De generieke module Ouderenpsychiatrie biedt aanbevelingen ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers in de Ouderenpsychiatrie zowel voor de huisartsenzorg, de generalistische basis GGZ, de specialistische GGZ als ook voor de top GGZ. De Generieke module Ouderenpsychiatrie is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek en aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals- en gebruikers.

Zie hier voor meer informatie