Skip to content

ROM expertraad ouderen

De ROM (Routine Outcome Monitoring) Expertraad Ouderen is opgericht om de Wetenschappelijke Raad van de Stichting Benchmark GGZ (SBG) te adviseren over meetdomeinen en meetinstrumenten bij ouderen in het kader van benchmarken binnen de GGZ. In de Expertraad komen experts vanuit het (ROM) GGZ veld en SBG bij elkaar om gezamenlijk zorg te dragen voor een goede afstemming tussen ROM en de benchmark. De Expertraad Ouderen komt vier keer per jaar bij elkaar en houdt zich bezig met meten binnen zowel de gerontopsychiatrie (GP) als psychogeriatrie (PG).