Skip to content

Platform rehabilitatie & ouderen

Het Kenniscentrum Phrenos organiseert 4 x per jaar bijeenkomsten van het Platform Rehabilitatie en Ouderen. Doel is om de ontwikkeling en implementatie van rehabilitatie voor ouderen in de GGz te bevorderen. Rehabilitatie bij ouderen is niet wezenlijk anders dan rehabilitatie bij volwassenen, maar veel thema's komen bij ouderen in een ander licht te staan. Naast stigmatisering op grond van de psychiatrische aandoening, speelt stigmatisering van ouderen een rol. Gecombineerd met levensloopvragen, ervaringen van verlies en groeiende lichamelijke beperking maakt dit het voor hulpverleners een uitdaging om mensen te ondersteunen bij welbevinden. Veranderingen in het zorglandschap stellen hulpverleners voor nieuwe vragen over de samenwerking met maatschappelijke partners van gemeente en welzijn.

Meer informatie over dit platform vindt u hier.