Skip to content

Bijeenkomst 25 april 2019

Na een aantal jaren van platform bijeenkomsten die alleen werden georganiseerd voor de VVT, werd er 25 april 2019 voor het eerst vanuit het NKOP een platform bijeenkomst voor de GGZ georganiseerd. Het thema van deze eerste bijeenkomst was familie en naasten in de Ouderenpsychiatrie gepresenteerd door Drs. Jacklin Goudsblom, Ir. Cisca Goedhart, Dr. Marian Zegwaard en ervaringsdeskundige Anjo Ruijgrok.

In deze bijeenkomst ging het over hoe de ondersteuning op maat voor naasten gegeven kan worden door de professional. Onder andere aan de hand van de PIMM-training werd dit onderwerp uitgebreid besproken.

Er werd begonnen met een voorstelronde. Professionals vertelden waarom zij bij deze bijeenkomst aanwezig waren en wat ze uit deze bijeenkomst zouden willen meenemen. Een aantal professionals vertelden dat ze meer wilden weten over de PIMM-training en wilden onderzoeken of deze training iets voor hun eigen organisatie of team zou kunnen zijn. Daarnaast vertelde een professional dat hij graag meer wilde leren hoe hij naasten kan betrekken in de behandeling van de cliënt.

Drs. Jacklin Goudsblom vertelde allereerst over herstel en hoe naasten ook meegaan in herstel. Cliënt en naasten zijn beide opzoek naar een nieuw evenwicht door te zoeken naar hun eigen kracht. Daarnaast vertelde ze ook hoe GGZ Noord-Holland Noord te werk gaat op het gebied van herstel: ‘’Vooral het bieden van hoop is belangrijk, zet de cliënt in zijn kracht, beslis niet over de cliënt zonder de cliënt. Werk samen met de naastbetrokkenen als bondgenoot en partner.’’ Het betrekken van naasten is onder andere belangrijk, omdat zij de cliënt langer kennen dan de zorgverleners. Hierdoor kunnen naasten informatie geven die de diagnose, behandeling en begeleiding ten goede komt.

Ervaringsdeskundige en vrijwilliger bij Stichting Labyrint in Perspectief Anjo Ruijgrok vertelde over haar jeugd en hoe prettig ze het had gevonden als er eerder hulp had gekomen voor haar ouders, maar ook voor haarzelf. Anjo Ruijgrok is een typisch ‘KOPP-kind’ (kind van ouders met psychiatrische problematiek). Ze vertelde dat haar ouders nooit een diagnose hebben gehad, maar dat er wel degelijk problemen waren. Hierdoor heeft Anjo geen hulp en begeleiding gehad, waardoor ze een worstelgang in haar eentje achter de rug heeft. Het was erg inspirerend om een ervaringsverhaal te horen en ons te realiseren hoe vaak cliënten maar ook familieleden van cliënten met eigen problematiek worstelen en dat hier zeker oog voor moet zijn.

Daarna vertelde Ir. Cisca Goedhart over Stichting Labyrint-in-Perspectief en KOPP/KOV kinderen. Deze (volwassen) kinderen lopen een aanzienlijk risico om zelf ook psychische problemen te ontwikkelen. Stichting Labyrint-in-Perspectief is een stichting voor familieleden en andere direct betrokkenen bij mensen met psychische of psychiatrische problemen en voor psychiatrische patiënten zelf. Onder andere via Stichting Labyrint-in-Perspectief komen lotgenoten met elkaar in contact en wordt er voorlichting gegeven, zoals binnen de PIMM-training.

De PowerPoint presentatie van Ir. Cisca Goedhart vindt u hier.

Als laatste was Dr. Marian Zegwaard aan het woord. Ze vertelde over de PIMM-training. PIMM is een meervoudige interventie in de vorm van een coaching traject met als doel het verbeteren van het psychosociaal welbevinden van de naaste en het optimaliseren van de relatie met de cliënt. Indirect, met name doordat de naaste de situatie beter het hoofd kan bieden, wordt ook verbetering van welbevinden van cliënt nagestreefd.

Uitgangspunten PIMM

-      Bouw een vertrouwensrelatie ook met naaste

-      Narratief en gericht op betekenisgeving

-      Gesprek is met de naaste alleen (LSD methode)

-      Maatwerk: zorg gericht op rol van de naaste ten opzichte van cliënt

-      Wanneer coaching voor de naaste geïndiceerd is wordt door de naaste ipv SPV
       die cliënt ook begeleid

Marian vroeg tijdens haar presentatie naar ervaringen uit de zaal. Twee wijkverpleegkundigen vertelden over een casus waarbij de zoon als mantelzorger van zijn moeder overbelast lijkt te zijn. Hij is erg dwars en het ligt aan ‘het systeem’, maar toch ook om hulp roept. De wijkverpleegkundigen herkenden zich in het verhaal van Marian. Ze vertelden dat de zoon meer persoonlijk benaderd moet worden en hij meer individuele hulp moet krijgen bij de mantelzorg voor zijn moeder.

Tijdens de presentatie kwam er ook een praktische vraag uit de zaal. Er werd gevraagd of er voor naaste(n) die begeleidt worden volgens de PIMM-methodiek ook een eigen dossier krijgt en hoe deze uren worden geschreven. Marian vertelde dat deze uren via DBC kunnen worden geschreven en dat een verslag van de gesprekken met de naaste(n) in het dossier van de cliënt komt te staan.

Als laatste werd er door Marian verteld over hoe de training van professionals eruit ziet.
Basis training PIMM
•       4 dagdelen theorie en de praktijk over ondersteuning van naasten en het leren werken met de principes van de PIMM interventie.

•       Werken met ervaringsdeskundige gastdocenten o.a. vanuit de stichting Labyrint-In-Perspectief en de SKLF (nu onderdeel van MIND).

•       Direct aan de slag door 2 naasten van 2 van de patiënten uit de eigen caseload te coachen.

Daarnaast is het ook mogelijk om als trainer van de PIMM-methodiek te worden getraind, zodat je als trainer de PIMM-methodiek kan geven aan teams binnen je eigen organisatie. Deze training ziet er als volgt uit:

Train-de-trainer PIMM
•       In het eerste deel worden de hulpverleners opgeleid tot trainer. Dan aansluitend in het tweede deel collega’s trainen in het gebruik van de interventie.
        Bij train-de- trainer 2 dagdelen oefenen met trainingsvaardigheden

•       Bij train-de-trainer 2 maal intervisie


De presentatie van Drs. Jacklin Goudsblom en Dr. Marian Zegwaard vindt u hier.

De bijeenkomst werd afgesloten met een lunch, waar nog nagepraat werd over de onderwerpen die aan de orde waren gekomen, werden besproken. Deelnemers keken terug op een leerzame en informatieve eerste platform bijeenkomst GGZ.

Mochten er vragen zijn met betrekking tot de PIMM-training, dan kan er contact opgenomen worden met Marian Zegwaard (m.zegwaard@altrecht.nl) of Loes Benningen (l.benningen@altrecht.nl).