Skip to content

Platform GGZ

Workshop GGZ NKOP

Wanneer: 25 april 2019, 10.00-13.00 uur
Waar: Trimbos-instituut, Da Costakade 45 Utrecht


Familie en naasten in de Ouderenpsychiatrie
Betrekken van naasten bij de behandeling verbetert de prognose van de cliënt.

Wanneer een familielid een psychische ziekte heeft, is een krachtig sociaal netwerk belangrijk voor de cliënt, de partner, de kinderen en andere personen in de directe omgeving. Deze naasten spelen vaak een belangrijke rol bij de signalering van dit type van problemen en bij het (volhouden van) de behandeling en het leren leven met de aandoening. Het is daarom van belang dat zowel de cliënt als de naasten zich voldoende ondersteund en geïnformeerd voelen. Niet alleen de patiënt heeft veel vragen. Naasten willen ook graag weten wat de psychiatrische problematiek inhoudt, welke invloed kan de problematiek hebben op hun dagelijks leven en hoe kunnen zij daar als cliënt en als naaste het beste mee om kunnen gaan. Samenwerken vanaf het eerste moment is noodzakelijk. Soms is samenwerking niet genoeg en heeft de naaste zelf ook ondersteuning nodig. Dan is het voor de naaste en voor de cliënt fijn dat die ondersteuning op maat ook georganiseerd kan worden.


1e platformbijeenkomst voor GGZ leden van het NKOP
In deze 1e netwerk GGZ-bijeenkomst gaat het over hoe ondersteuning op maat voor naasten gegeven kan worden door de professional. Dit doen we aan de hand van een recent ontwikkelde interventie genaamd PIMM. Altrecht, GGZ NHNOORD, GGZ centraal en VU ontwikkelde deze evidence based interventie.

De interventie is ontwikkeld om professionals een tool te bieden voor het geven van ondersteuning op maat aan de naasten van hun cliënten. De inhoud van de interventie zelf is gericht op het verbeteren van het psychosociaal welbevinden van de naasten en het optimaliseren van de relatie van de naasten en de patiënt. Indirect doordat de naaste de situatie beter het hoofd kan bieden, wordt ook verbetering van welbevinden van cliënt nagestreefd.


Werkwijze
Na een inleiding op de achtergrond en inhoud van de interventie zal de discussie gaan over de mogelijke bijdrage van deze interventie aan het verder ontwikkelen van vaardigheden van professionals. Naast de handleiding van de PIMM zijn er trainingen ontwikkeld waarin professionals de PIMM leren toepassen.


Sprekers zijn:

Drs. Jacklin Goudsblom.
Jacklin heeft Gezondheidswetenschappen gestudeerd en zij is werkzaam als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij de Ouderenpsychiatrie van GGZ Noord-Holland Noord. Zij is actief in het ontwikkelen en uitvoeren van herstel gerichte behandeling en het familiebeleid en is PIMM-trainer.

Ir. Cisca Goedhart.
Cisca is teammanager projecten bij MIND en voorzitter van Labyrint In Perspectief. Tevens is zij gastdocent in de PIMM-training.

Dr. Marian Zegwaard
Marian is in 2017 gepromoveerd. In haar promotie ontwikkelde zij een evidence based interventie waarmee professionals naasten van patiënten met ernstig psychiatrische aandoeningen kunnen ondersteunen. Zij is werkzaam als onderzoeker en Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij de Ouderenpsychiatrie van Altrecht. Ook zij is actief betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van herstelgerichte behandeling en het familiebeleid en is zij PIMM-trainer.