Skip to content

Platform GGZ

Platformbijeenkomsten GGZ

Doel

Het platform GGZ van het NKOP heeft als uiteindelijke doel de kwaliteit van zorg voor ouderen met een psychiatrische achtergrond te vergroten. Het platform is een manier om kennis en ervaring uit te wisselen.

Inhoud

De bijeenkomsten worden georganiseerd door medewerkers van het NKOP in samenwerking met GGZ leden van het NKOP.
De bedoeling is tevens dat er genoeg ruimte is als deelnemers om ervaringen te delen met elkaar. We streven ernaar een interactief platform te zijn, waar kennisdeling voorop staat!

Voor wie?
 
De platformbijeenkomsten zijn bedoeld voor zorgprofessionals werkzaam in de ouderenpsychiatrie. De onderwerpen zullen met name aansluiten bij ouderenpsychiatrie binnen de GGZ.
Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, aanmelden verplicht.

 

De volgende platformbijeenkomst wordt gepland. Houd de website in de gaten voor de datum en meer informatie.