Skip to content

2012: Succesvolle samenwerking V&V en GGZ

Verslag en Powerpoints

De onderwerpen van de tweede bijeenkomst op vrijdag 30 november waren 'Succesvolle samenwerking tussen V&V en GGZ' en 'Zorgprogramma Gerontopsychiatrie'

Het was een multidisciplinaire bijeenkomst met ongeveer 20 aanwezigen. De aanwezigen  vonden het prettig om met elkaar ervaringen en ideeën uit te wisselen, het bracht herkenning en nieuwe inzichten.

Succesvolle samenwerking tussen V&V en GGZ
Bij het eerste onderwerp is een presentatie gegeven over de samenwerking tussen Kwintes en Woonzorgcentra Flevoland met betrekking tot het project "Woonvorm De Bolder". De presentatie, gegeven door mw. Saskia Meulenberg en mw. Carolien de Wit, is hier te vinden.

Verder is ook nog een presentatie gegeven over samenwerking tussen V&V en GGZ bij de GGZ Noord-Holland-Noord. Deze behandelde vier samenwerkingsituaties; de Korsakovafdeling, de Somato-Geronto- Psychiatrische afdeling, de GGZ-afdeling in het zorgcentrum en de GGZ-afdeling aan het zorgcentrum. De presentatie, gegeven door`dhr. Anno Bos, is hier te vinden.

Na de twee bijdrages volgde gesprekken in kleinere groepen, waarin werd gediscussieerd over de samenwerking tussen V&V en GGZ.

Zorgprogramma Gerontopsychiatrie
Bij het tweede onderwerp heeft mw. Anne van den Brink een presentatie gegeven over een zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis. Wegens grote interesse gaan we bij de volgende bijeenkomst hier verder mee. De presentatie is hier te vinden.

Bij de afsluiting bleek dat er veel animo was voor een volgende bijeenkomst. Een volgende bijeenkomst staat gepland op 21 juni 2013. Veel deelnemers hebben na het eind van de bijeenkomst tijdens de lunch nog volop gesproken met elkaar, en er werden meerdere onderlinge afspraken gemaakt!