Skip to content

2015: Implementatie van zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis

Bijeenkomst 19 maart 2015


De bijeenkomst van het platform Gerontopsychiatrie V&V stond in het teken van implementatie van het ‘Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis (2012). Allereerst werd er een ronde gedaan waarin iedereen iets over zichzelf vertelde en over ontwikkelingen binnen de verschillende organisaties. Daarna ging Gerard Ketels in  op de toepassing van het Zorgprogramma (hieronder verder uitgewerkt) bij de Stolpe Hilverzorg. Vervolgens is in twee groepen besproken hoe in de praktijk wordt omgegaan met de clustering zoals die beschreven staat in het Zorgprogramma. Daarna werden de bevindingen plenair doorgenomen. Tenslotte is nagedacht over mogelijke thema’s voor volgende bijeenkomst.

Presentatie Gerard Ketels

Gerard Ketels vertelde over hoe het Zorgprogramma GP binnen de Stolpe Hilverzorg geïntroduceerd is en hoe het nu functioneert. Zo heeft het team in 2013 een sessie met Anne van den Brink (SOG bij de Waalboog, lid van ons platform en medeauteur van het Zorgprogramma)  gehad over het Zorgprogramma. Verder hebben ze het Zorgprogramma per hoofdstuk uitgeplozen. Hieruit is een rapport voortgekomen waar aanbevelingen, acties en aangescherpte vragen in staan. Het Zorgprogramma is een soort onderlegger voor de werkgroep die het Zorgpad uitwerkt. Ondanks de vele vragen vindt de werkgroep het Zorgprogramma wel behulpzaam. Voor de zekerheid komt er toch nog een pilotstudie.

Klik hier voor de PowerPoint presentatie.

Implementatie Patricia Simon

Patricia vertelde over de implementatie van het Zorgprogramma binnen de organisatie waar zij werkzaam is. Allereerst benadrukte ze het belang van een duidelijke leider binnen het afdeling. Het is belangrijk om iemand als leider te hebben die organisatorisch, maar vooral inhoudelijk goed op de hoogte is van de stand van zaken. Deze leider moet er voor zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Samen met de stuurgroep verzorgt de leider het bijhouden en verbeteren van het Zorgprogramma. Ook vertelde Patricia iets over hoe het Zorgprogramma in gebruik genomen is bij de organisatie waar ze werkzaam is. Zo hebben ze het Zorgprogramma als leidraad genomen om een eigen Zorgprogramma te ontwikkelen. De punten die aansluiten bij de visie van de organisatie zijn er in verwerkt. Zorggroep Archipel is gebruikt als voorbeeld. Echter is Archipel een organisatie die gericht is op geriatrie dus enige vertaling in de uitwerking was nodig.

Bespreking Zorgprogramma

Tijdens de bespreking over het Zorgprogramma zijn de volgende punten aan bod gekomen:

 • Het Zorgprogramma is een hulpmiddel, niet een doel
 • Wel of niet fysiek clusteren?
 • Het clusteren vraagt flexibiliteit qua ruimte, medewerkers en programma
 • Het clusteren moet niet puur op diagnose gedaan worden
 • Clusteren is ook voordelig voor de medewerkers door een duidelijker beeld van de groep cliënten die ze voor zich hebben
 • Een grotere organisatie maakt het makkelijker in gebruik
 • Een gemixte groep heeft meer speelruimte
   

Bespreking implementatie van het Zorgprogramma

Tijdens de bespreking van de implementatie van het Zorgprogramma zijn de volgende punten aan bod gekomen:

 • Kies je eigen punten uit het Zorgprogramma
 • De implementatie gaat geleidelijk
 • De implementatie doe je naar de visie van de organisatie
 • Een medewerker leest het Zorgprogramma waarschijnlijk niet dus is het verstandig het de medewerker te vertellen
 • Het Zorgpad is een mooie kapstok en ook goed voor de verantwoording naar buiten
 • 24uurs besteding in plaats van dagbesteding om beter aan te sluiten ritme van de cliënt
   

Volgende bijeenkomst

Op 25 juni wordt de volgende bijeenkomst gehouden.
Mogelijke onderwerpen:

 1. Informele zorg & GP. Hoe past informele zorg binnen GP. Mantelzorgers/vrijwilligers. Het terugtrekken van familie bij opname.
 2. Routinematig effecten controleren.
  Elja (van der Wolf) van de organisatie Laurens kan er wat over vertellen
 3. Ketenzorg. Hoe vind je elkaar/waar heb je elkaar nodig. Hoe vinden we elkaar in de “keten”. Welke samenwerkingsverbanden zijn er?
  Dimensie “0”: Wat is de rol van GGZ en V&V rondom aanmelding/samenwerking. Mogelijk kan de stagiaire van Tanja Poortinga iets vertellen. Ze heeft namelijk stage gelopen bij de GGZ.

Het meeste enthousiasme kwam vooral los bij het onderwerp 3. Ketenzorg.