Skip to content

2014: Scheiden wonen en zorg

Verslag en Powerpoints

Deze bijeenkomst van het platform gaat over het scheiden van wonen en zorg. De volgende onderdelen staan op het programma:

Welkom en ronde (nieuwe collega’s en nieuws uit de instellingen)
Stand van zaken ‘scheiding wonen en zorg’
Gevolgen scheiding wonen en zorg voor bewoners V&V
Vooruitblik naar de volgende bijeenkomst
 

Stand van zaken scheiden Wonen en Zorg
Bernadette Willemse vertelt over de stand van zaken betreft het scheiden van Wonen en Zorg en de extramuralisering. Deze nieuwe ontwikkeling betekent dat, in eerste instantie voor de lage ZZP’s, cliënten zelf gaan betalen voor het stuk Wonen en Verblijf. De Zorg wordt apart gefinancierd door de AWBZ, WMO of ZVW en eventueel eigen middelen. Scheiden van Wonen en Zorg is tot nu toe ingevoerd voor mensen met ZZP1, ZZP2 en ZPP3 in de VVT.

Anno Bos vertelt hoe GGZ NHN de ambulantisering heeft doorgevoerd. GGZ NHN streeft ernaar om de patiënten zoveel mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dit aangezien het woongeluk van de mens afhangt van de volgende factoren:
- Gevoel van autonomie
- Belangrijke mensen om je heen hebben
- Een reden hebben om je bed uit te komen.
Tenslotte laat Anno zien hoe het onderwerp in verschillende landen wordt opgepakt.

Gevolgen van het scheiden van Wonen en Zorg
Titia Antheunissen en Karin van Noordenne – Trip vertellen over de gevolgen van scheiden van Wonen en zorg worden aan de hand van een casus (zie PowerPoint). Na de presentatie van de casus wordt er in groepen met elkaar doorgesproken en leerpunten en conclusies geformuleerd.  

Volgende bijeenkomst
Thema voor de volgende bijeenkomst wordt deskundigheidsbevordering. Dit onderwerp wordt voorbereid door: Rudolf Hartoungh, Loes Stuij en Hedwig de Vries. De bijeenkomst stond gepland in dezelfde week als het NKOP congres, dat is niet handig. Voorstel voor nieuwe datum: donderdag 11 december 2014.