Skip to content

2013: Implementatie Zorgprogramma Gerontopsychiatrie (2)

Verslag

De laatste bijeenkomst van dit jaar vond plaats op het Trimbos-instituut. Er waren ongeveer 20 deelnemers van verschillende instellingen. Het platform startte met een informatieronde waarin collega's elkaar vertelden over nieuws uit de instellingen.

Implementatie Zorgprogramma Gerontopsychiatrie
Irene van de Heuvel, werkzaam bij de Liemerije, afdeling 'De Iep' vertelde over hoe zij en haar collega's op haar afdeling gerontopsychiatrie gebruik maken van het zorgprogramma Gerontopsychiatrie V&V en hoe dat precies houvast kan geven. Binnen afdeling 'de Iep' is gestart met implementatie van Zorgdimensie 12: Het woon- en leefmilieu. Centraal uitgangspunt daarbij was de begeleidingsbehoefte van de bewoners. Het streven is dat bewoners daar kunnen zijn waar ze zich het meest prettig voelen en dat ze die plek ook zelf op kunnen zoeken. Dit wordt volgens Irene mogelijk gemaakt door een, per huiskamerverspreid aanbod van activiteiten/dagbesteding. Na de presentatie is een aantal tips gegeven aan Irene. Deze tips helpen met het verder implementeren van het zorgprogramma. De tip die Irene het meest aansprak was: Laat bestaande patronen en structuren los , laat de  behoefte van de cliënt leidend zijn en gebruik het zorgprogramma hierbij als hulpmiddel.

Na deze presentatie werden de aanwezigen in groepen verdeeld om ieder verschillende zorgdimensies van het zorgprogramma te bespreken.

Ketenzorg
Kort is ingegaan op ketenpartners en stakeholders. In groepen is geinventariseerd met welke partijen de gerontopsychiatrie in de V&V te maken heeft. Besloten is dat hier een volgende bijeenkomst verder op door wordt gegaan.

a. Ketenpartners
GGD Cliënten; Apotheek; Sociale werkplaats; Kennis instituten; Ziekenhuis specialisme; GGZ expertise; Huisartsen; Justitie/forensisch/verslaving zorg; Paaz; Familie; Zorgcentra

b. Stakeholders
CIZ; Zorgkantoor; Zorgverzekeraar

Thema's 2014
Aan het eind van het platform is besproken welke thema's volgend jaar de aandacht verdienen. De thema's die naar voren kwamen: ketenpartners; belevingsgerichte/persoonsgerichte zorg in GP V&V setting; scheiding tussen 'cure' en 'care', keurmerk (Triple A of 'TOP care').