Skip to content

2012: Inventarisatie onderwerpen voor platformbijeenkomsten

De eerste bijeenkomst van het platform Gerontopsychiatrie vond plaats op het Trimbos-instituut op vrijdag 1 juni 2012 van 10.00 tot 12.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst gaf Laurens (wonen diensten zorg) een presentatie.

Verder is er een aantal thema's geïnventariseerd waar deelnemers met elkaar in gesprek kunnen gaan tijdens de volgende bijeenkomst.Thema's:
- familie betrekken/mantelzorgondersteuning 
- kennis/professionalisering verzorgenden maar ook specialist ouderengeneeskunde kaderopleiding 
- verschillen in financiering , vooral de consultatie 
- aanbod gp wisselend: richtlijnen ontwikkelen? 
- ketenzorg V&V / GGZ 
- verslaving bij ouderen: alcohol/benzo's 
- zorgprogramma's GP 
- consultatiestructuur afdoende? Of moet dat worden + 
- consultatie: regulier in plaats van brandjes blussen 
- ontschotten financieel en administratief veroorzaakt drempel voor verdere samenwerking. wat te doen? signalering naar den haag - GP: welke disciplines erbij betrekken, bijv. creatief, psychomotorische therapie, etc. 
- goed voorbeeld van samenwerking in de keten (GGZ NHN) 
- meer zichtbaar krijgen van GP groep 
- onderscheid binnen GP: op leeftijd of op mate van kwetsbaarheid 
- GP: wat heb je nodig als bewegingsruimte (bij bijv. verbouwing, grotere kamers, maar minder kamertoestand) 
- selectiecriteria voor V&V en hoe selecteer je (GGZ indicatie, LG, V&V) 
- meetinstrumenten in de GP? 
- vormgeving ketenzorg GP