Skip to content

Platform Gerontopsychiatrie VVT

De VVT sector wordt in toenemende mate geconfronteerd met ouderen met een psychiatrische achtergrond. Dit roept nieuwe vragen op zowel voor de organisatie van zorg als voor ondersteuning van medewerkers. Het NKOP signaleert dat zorgorganisaties behoefte hebben om kennis en ervaring hierover uit te wisselen om zo de kwaliteit van de zorg voor ouderen met een psychiatrische achtergrond te verbeteren. Het NKOP is daarom een platform gerontopsychiatrie in verpleeg- en verzorgingshuizen gestart. Dit platform heeft als belangrijkste doel kennis en ervaringen uit te wisselen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor ouderen met psychiatrische problematiek. 

Praktische informatie
Het platform komt 2 tot 3 keer per jaar (rond maart/april en september/oktober) bijeen op het Trimbos-instituut.

Data 2018: 4 april en 20 september

Tijd:       10.00 - 12.30

Plaats:    Da Costakade 45, Utrecht (Trimbos-instituut)

Voor wie?
De platformbijeenkomsten zijn voor iedereen met een interesse voor gerontopsychiatrie in de VVT. Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, aanmelden verplicht.

Idee? 
In de bijeenkomsten wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk vraagstukken vanuit de praktijk te behandelen. Zie hieronder de stukken van vorige bijeenkomsten wat er zoal besproken wordt. Zelf een idee voor een interessant onderwerp? Laat het ons weten via de mail.

Aanmelden
Aanmelden kan door ons een mail te sturen. Wil je op de hoogte gehouden worden van aankomende platforms? Laat ons dit dan ook weten.