Skip to content

Platform Gerontopsychiatrie VVT

Platformbijeenkomsten GP in VVT

Doel

Het platform gerontopsychiatrie in de VVT heeft als uiteindelijke doel de kwaliteit van zorg voor ouderen met een psychiatrische achtergrond in de VVT te vergroten. Het platform is een manier om kennis en ervaring uit te wisselen.

Inhoud

De bijeenkomsten worden georganiseerd door medewerkers van het NKOP in samenwerking met deelnemers vanuit de adviesraad van het NKOP. Dit zijn zorginhoudelijk medewerkers vanuit de verpleeghuisinstellingen die lid zijn van het NKOP. Ook kan het zijn dat een spreker vanuit de GGZ of een onderzoeker een lezing verzorgt.

De bedoeling is tevens dat er genoeg ruimte is als deelnemers om ervaringen te delen met elkaar. We streven ernaar een interactief platform te zijn, waar kennisdeling voorop staat!

Voor wie? 
De platformbijeenkomsten zijn bedoeld voor zorgprofessionals met een interesse voor gerontopsychiatrie in de VVT. Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, aanmelden verplicht.

De volgende platformbijeenkomst GP in VVT vindt plaats op dinsdag 10 maart 2020 van 10.00 tot 12.30.
De bijeenkomst zal plaatsvinden op het Trimbos-instituut, Da Costakade 45, Utrecht. Voor een lunch wordt gezorgd, mocht u speciale dieetwensen hebben, vermeld dat dan bij uw aanmelding.
Zie hieronder voor meer informatie over het onderwerp van deze bijeenkomst.

Onderwerp
De nieuwe wet Zorg en Dwang treedt per 1-1-2020 in werking. Tijdens deze bijeenkomst zullen we stilstaan bij de implicaties van deze wet voor de praktijk. 

Maggy van den Brand, specialist Ouderengeneeskunde bij Archipel, zal hierover komen vertellen vanuit de VVT. Daarnaast komt psychiater Myra Bovens vertellen vanuit het GGZ-oogpunt.   

Voor wie? 
De platformbijeenkomsten zijn voor iedereen met een interesse voor gerontopsychiatrie in de VVT. Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, aanmelden verplicht.

Aanmelden
Aanmelden kan door ons een mail te sturen. Wil je op de hoogte gehouden worden van aankomende platforms? Laat ons dit dan ook weten.