Skip to content

Platform Gerontopsychiatrie VVT

De VVT sector wordt in toenemende mate geconfronteerd met ouderen met een psychiatrische achtergrond. Dit roept nieuwe vragen op zowel voor de organisatie van zorg als voor ondersteuning van medewerkers. Het NKOP signaleert dat zorgorganisaties behoefte hebben om kennis en ervaring hierover uit te wisselen om zo de kwaliteit van de zorg voor ouderen met een psychiatrische achtergrond te verbeteren. Het NKOP is daarom een platform gerontopsychiatrie in verpleeg- en verzorgingshuizen gestart. Dit platform heeft als belangrijkste doel kennis en ervaringen uit te wisselen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor ouderen met psychiatrische problematiek. Het platform komt 2 tot 3 keer per jaar bij elkaar.  

Aanmelden

Praktische informatie
- Data voor 2017 zijn: donderdag 9 maart en dinsdag 26 september

- De bijeenkomsten vinden plaats op het Trimbos-instituut te Utrecht van 10.00 - 13.00 uur

- Thema van de bijeenkomst op donderag 9 maart: Multidisciplenaire samenwerking binnen sociotherapeutische leefmilieus

  

Ter informatie om te lezen

Artikel Anne van den Brink ea over combinatie van lichamelijke en psychiatrische zorgvragen in V&V
Artikel van mw. Mirella Steenbeek (psychiater) over psychiatrische consultatie in het verpleeghuis (2012)
Artikel van mw. J. Collet et all over de effectiviteit van geïntegreerde interventies