Skip to content

Netwerk

Het NKOP biedt ruimte aan werkgroepen of platforms die gericht zijn op professionalisering van mensen die werkzaam zijn in de ouderenpsychiatrie. 
Onderstaande platforms willen graag hun kennis met u delen: 

Platform Gerontopsychiatrie VVT
Platform Rehabilitatie en Ouderen

Wilt u ook een platform starten?