Skip to content

NKOP leden Steun ons werk

Het NKOP levert producten en diensten aan professionals die werkzaam zijn in de ouderenpsychiatrie. In een steeds veranderende werkomgeving biedt het kenniscentrum een basis waar professionals werkzaam in de zorg voor ouderen met psychische problemen terecht kunnen voor:

 • kennisverspreiding, -overdracht en -uitwisseling
 • ontwikkeling van nieuwe kennis door praktijkonderzoek (o.a. geleverd door Trimbos-instituut).
 • integratie van kennis in de praktijk door bijscholingsactiviteiten.

 

Ledenpakket

NKOP leden dragen bij aan het voortbestaan van het kenniscentrum en aan het verspreiden van (ervarings)kennis onder zorgprofessionals in de ouderenpsychiatrie. Door uw bijdrage kan het NKOP haar rol blijven spelen als kenniscentrum, en kunnen ook kleinere instellingen en zelfstandigen de NKOP site gratis bezoeken.

Volledig Ledenpakket (€ 5.000 per jaar*)

 • Vermelding van instelling op de website
 • 25% Korting op deelname aan NKOP-trainingen, NKOP-congressen en andere NKOP-activiteiten
 • Gratis deelname aan het jaarlijkse NKOP-symposium voor 1 medewerker
 • Invloed op beleid en activiteiten NKOP (bijvoorbeeld mede bepalen trainingsaanbod NKOP, informatie leveren voor op website zoals de dossiers en thema's die aan de orde komen bij het NKOP-symposium); jaarlijks instellingsbezoek
 • Deelname ronde tafel gesprekken van vertegenwoordigers Sponsorinstellingen, hoogleraren Ouderenpsychiatrie en het Trimbos-instituut
 • Jaarlijks een column schrijven op de NKOP website
 • Gratis deelname aan themabijeenkomsten, platforms, etc. die door het NKOP worden georganiseerd
 • Vermelding van vacaturesites van de lidinstellingen 

 

‘Vriend van het NKOP’ Ledenpakket (€ 1.000 per jaar*; speciaal voor kleinere instellingen)

 • Vermelding van instelling op de website (link naar huidige sponsoren)
 • Gratis deelname aan themabijeenkomsten, platforms, etc. die door het NKOP worden georganiseerd
 • Vermelding van vacatures op NKOP website

 

* Contracten worden voor een periode van twee jaar afgesloten.

De lidmaatschapsgelden die wij jaarlijks van onze leden ontvangen worden o.a. gebruikt voor het in stand houden van onze website. Er is geen sprake van belangenconflicten: het NKOP is vrij in het al dan niet plaatsen van informatie op de website www.nkop.nl/ (vlgs. eisen HONcode).