Skip to content

Organisatie Partner voor professionals

Missie

Het NKOP is partner voor professionals die werkzaam zijn in mental health and aging.

Visie

Het NKOP

  • is een  betrouwbare partner voor professionals die werkzaam zijn in Mental Health and Aging/de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen
  • neemt in het werkveld 'Mental Health and Aging' het initiatief om de kennisagenda (mede) te bepalen
  • is een interdisciplinaire werkplaats voor uitwisseling van kennis
  • draagt bij aan verbetering van kwaliteit van zorg aan ouderen met psychische problemen
  • gaat ervan uit dat leren niet ophoudt aan het eind van een opleiding, maar dat deskundigheid zich tijdens het werk verdiept en verbreedt.

Doelstelling

In samenwerking met het programma Ouderen van het Trimbos-instituut zijn we gericht op zowel het implementeren als ook het initiëren van wetenschappelijke inzichten en resultaten, die bijdragen tot kwaliteitsverbetering van behandeling van ouderen met een psychische klachten.

Doelgroepen

Professionals en onderzoekers die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen (psychiaters, psychologen, geriaters, verpleegkundigen, preventiewerkers e.a.)
Professionals en onderzoekers die werkzaam zijn in de verpleeg- en verzorgingshuissector (geriaters, verzorgenden, maatschappelijk werkenden, ouderenwerkers, huisartsen e.a.

NKOP Brochure