Skip to content

Medewerkers Wie zijn we?

Het NKOP is onderdeel van het Programma Ouderen van het Trimbos-instituut. We stellen de medewerkers van het programma ouderen aan u voor:

 

Lonneke Arnold is gezondheidszorgpsycholoog en in deze functie werkzaam bij GGZ Oost Brabant.

Vanuit het Trimbos-instituut is Lonneke de coördinator van het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP). Naast het actueel houden van de website, organiseert zij bijeenkomsten om kennis en ervaringen met de ouderenpsychiatrie te delen.

 

Contact                                                                                                                                                                                                                                  Mailen: nkop@trimbos.nl of larnold@trimbos.nl

 

Ceciel Heijkants werkt als wetenschappelijk medewerker bij het programma Ouderen van het Trimbos-instituut. Met haar achtergrond in de sociale wetenschappen interesseert zij zich in allerlei vraagstukken die ontstaan in de zorg voor ouderen. Haar focus ligt op het moment bij de Monitor Woonvormen Dementie en het project Alcohol en 55-plussers.

 

Contact
Bellen: 030 29 59 222
Mailen: nkop@trimbos.nl of cheijkants@trimbos.nl

 

Claudia van der Velden is gezondheidswetenschapper en werkt als wetenschappelijk medewerker bij afdeling Ouderen van het Trimbos-instituut. Zij houdt zich voornamelijk bezig met persoonsgerichte zorg, dementie en onbegrepen gedrag. Een voorbeeld waar zij aan werkt is de ‘e-learning leren over dementie’. Dit is een online cursus voor (leerling-) verzorgenden niveau 2 en 3, waarin ze op een persoonsgerichte manier met mensen met dementie leren om te gaan. Ook houdt Claudia zich bezig met het trainen van zorgorganisaties die een persoonsgerichte zorgvisie willen hanteren bij hun (zorg-)medewerkers. 

 

Contact
Bellen: 030 29 59 308
Mailen: nkop@trimbos.nl of cvelden@trimbos.nl

 

 

Bernadette Willemse is psycholoog en programmahoofd van Ouderen.

Haar inspiratie haalt ze uit ontmoetingen met ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals. Haar missie is het verbeteren van de kwaliteit van leven en psychisch welbevinden van ouderen, door kennis en expertise te ontwikkelen, te vertalen en te evalueren in beleid en praktijk.

In november 2016 is Bernadette gepromoveerd op onderzoek naar de invloed van de werkomstandigheden van zorgmedewerkers en hun houding ten opzichte van mensen met dementie op bijvoorbeeld hun arbeidstevredenheid en verloopintentie. Ook bestudeerde zij de invloed die deze werkomstandigheden mogelijk kunnen hebben op bewoners in de woonvoorziening. 

 

Diana de Ruijter Korver is werkzaam als secretaresse bij het programma Ouderen en regelt veel zaken rondom het NKOP.