Skip to content

Medewerkers Wie zijn we?

Het NKOP is onderdeel van het Programma Ouderen van het Trimbos-instituut. We stellen de medewerkers van het programma ouderen aan u voor:

Claudia van der Velden

Claudia van der Velden is gezondheidswetenschapper en werkt als wetenschappelijk medewerker bij afdeling Ouderen van het Trimbos-instituut. Zij houdt zich voornamelijk bezig met persoonsgerichte zorg, dementie en onbegrepen gedrag. Een voorbeeld waar zij aan werkt is de ‘e-learning leren over dementie’. Dit is een online cursus voor (leerling-) verzorgenden niveau 2 en 3, waarin ze op een persoonsgerichte manier met mensen met dementie leren om te gaan. Ook houdt Claudia zich bezig met het trainen van zorgorganisaties die een persoonsgerichte zorgvisie willen hanteren bij hun (zorg-)medewerkers. 

Sinds kort is Claudia van der Velden, samen met Ceciel heijkant, aanspreekpunt en coordinator voor het NKOP. 

Contact
Bellen: 030 29 59 308
Mailen: nkop@trimbos.nl of cvelden@trimbos.nl

 

Ceciel Heijkants

Ceciel Heijkants werkt als wetenschappelijk medewerker bij het programma Ouderen van het Trimbos-instituut. Met haar achtergrond in de sociale wetenschappen interesseert zij zich in allerlei vraagstukken die ontstaan in de zorg voor ouderen. Haar focus ligt op het moment bij de al eerder genoemde Monitor Woonvormen Dementie en het project Alcohol en 55-plussers.

Sinds kort is Ceciel Heijkants, samen met Claudia van der velden, aanspreekpunt en coordinator voor het NKOP.

Contact
Bellen: 030 29 59 222
Mailen: nkop@trimbos.nl of cheijkants@trimbos.nl
Bernadette Willemse (waarnemend programmahoofd) Bernadette Willemse (Programmahoofd ouderen en inhoudelijk aanspreekpunt NKOP leden)

Bernadette Willemse is psycholoog en programmahoofd van Ouderen.

Haar inspiratie haalt ze uit ontmoetingen met ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals.
Haar missie is het verbeteren van de kwaliteit van leven en psychisch welbevinden van ouderen, door kennis en expertise te ontwikkelen, te vertalen en te evalueren in beleid en praktijk.

In november 2016 is Bernadette gepromoveerd op onderzoek naar de invloed van de werkomstandigheden van zorgmedewerkers en hun houding ten opzichte van mensen met dementie op bijvoorbeeld hun arbeidstevredenheid en verloopintentie. Ook bestudeerde zij de invloed die deze werkomstandigheden mogelijk kunnen hebben op bewoners in de woonvoorziening. 

Bernadette heeft ook jaren gewerkt als psycholoog in een verpleeg- en verzorgingshuis.

 

Marjolein Veerbeek Marjolein Veerbeek

Marjolein Veerbeek is psycholoog en werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij het programma Ouderen van het Trimbos-instituut. Zij is in 2015 gepromoveerd op het onderwerp ‘toegankelijkheid en de effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen’ en houdt zich daaraan verwant ook bezig met Routine Outcome Monitoring. Ze heeft veel projecten uitgevoerd op het gebied van de behandeling van psychische problemen bij ouderen en evaluatie van (beleid in) de geestelijke gezondheidszorg. Op dit moment is zij onder andere betrokken bij de ontwikkeling van een Generieke Module Ouderenpsychiatrie en bij het onderzoek naar alcoholgebruik bij 55-plussers

 

Iris van Asch Iris van Asch

Iris van Asch is psycholoog en werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij het programma Ouderen van het Trimbos-instituut. Zij houdt zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen en onderzoeken van interventies voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers.

 

Marleen Prins

Marleen Prins is psycholoog en werkt als wetenschappelijk medewerker bij het programma Ouderen van het Trimbos-Instituut. Zij houdt zich voornamelijk bezig met thema’s rondom dementie en mantelzorg. Onbegrepen gedrag en persoonsgerichte zorg zijn belangrijke onderwerpen in haar projecten en onderzoeken. Een voorbeeld hiervan is het agitatieproject, waarbij casemanagers volgens de richtlijn 'onbegrepen gedrag' te werk gaan om agitatie te verminderen bij thuiswonende mensen met dementie. Daarnaast werkt zij mee aan de Monitor Woonvormen Dementie, een project waarbij de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie gemonitord wordt.

 

Mirjam van Soest-Poortvliet (Coördinator NKOP)

Mirjam van Soest-Poortvliet is afgestudeerd als biomedisch wetenschapper en is werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij het programma Ouderen van het Trimbos-instituut. 

Vanuit het Trimbos-instituut is Mirjam de coördinator van het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP). Naast het actueel houden van de website, organiseert zij bijeenkomsten om kennis en ervaringen met de ouderenpsychiatrie te delen.

Daarnaast houdt zij zich binnen het programma ouderen voornamelijk bezig met de Monitor Woonvormen Dementie, een project waarbij de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie wordt gemonitord.

Mirjam is in september 2015 gepromoveerd op het onderwerp “Laatste levensfase bij patiënten met dementie in een instelling voor langdurige zorg. Meten van kwaliteit en advance care planning.” 

 

Diana de Ruijter Korver

Diana de Ruijter Korver is werkzaam als secretaresse bij het programma Ouderen en het programma I.COM | Innovation Center of Mental Health & Technology van het Trimbos-instituut.

Maddy Blokland

Maddy Blokland is bijna 5 jaar met veel plezier werkzaam geweest als coördinator van het NKOP, waarvan de laatste anderhalf jaar in combinatie met de coördinatie van het Trainingsbureau van het Trimbos-instituut. In goed overleg heeft zij het werk voor het NKOP sinds januari 2016 over gedragen aan haar collega's van het programma Ouderen.  Maddy is vanuit het Trainingsbureau wel betrokken bij het organiseren van de trainingen van het NKOP.