Skip to content

Medewerkers Wie zijn we?

Het NKOP is onderdeel van het Programma Ouderen van het Trimbos-instituut. We stellen de medewerkers van het programma ouderen aan u voor:

 

Lonneke Arnold is gezondheidszorgpsycholoog en in deze functie werkzaam bij GGZ Oost Brabant.

Vanuit het Trimbos-instituut is Lonneke de coördinator van het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP). Naast het actueel houden van de website, organiseert zij bijeenkomsten om kennis en ervaringen met de ouderenpsychiatrie te delen.

 

Contact                                                                                                                                                                                                                                  Mailen: nkop@trimbos.nl of larnold@trimbos.nl

 

Ceciel Heijkants werkt als wetenschappelijk medewerker bij het programma Ouderen van het Trimbos-instituut. Met haar achtergrond in de sociale wetenschappen interesseert zij zich in allerlei vraagstukken die ontstaan in de zorg voor ouderen. Haar focus ligt op het moment bij de Monitor Woonvormen Dementie en het project Alcohol en 55-plussers.

 

Contact
Bellen: 030 29 59 222
Mailen: nkop@trimbos.nl of cheijkants@trimbos.nl

 

Claudia van der Velden is gezondheidswetenschapper en werkt als wetenschappelijk medewerker bij afdeling Ouderen van het Trimbos-instituut. Zij houdt zich voornamelijk bezig met persoonsgerichte zorg, dementie en onbegrepen gedrag. Een voorbeeld waar zij aan werkt is de ‘e-learning leren over dementie’. Dit is een online cursus voor (leerling-) verzorgenden niveau 2 en 3, waarin ze op een persoonsgerichte manier met mensen met dementie leren om te gaan. Ook houdt Claudia zich bezig met het trainen van zorgorganisaties die een persoonsgerichte zorgvisie willen hanteren bij hun (zorg-)medewerkers. 

 

Contact
Bellen: 030 29 59 308
Mailen: nkop@trimbos.nl of cvelden@trimbos.nl

 

 

Bernadette Willemse is psycholoog en programmahoofd van Ouderen.

Haar inspiratie haalt ze uit ontmoetingen met ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals.
Haar missie is het verbeteren van de kwaliteit van leven en psychisch welbevinden van ouderen, door kennis en expertise te ontwikkelen, te vertalen en te evalueren in beleid en praktijk.

In november 2016 is Bernadette gepromoveerd op onderzoek naar de invloed van de werkomstandigheden van zorgmedewerkers en hun houding ten opzichte van mensen met dementie op bijvoorbeeld hun arbeidstevredenheid en verloopintentie. Ook bestudeerde zij de invloed die deze werkomstandigheden mogelijk kunnen hebben op bewoners in de woonvoorziening. 

Bernadette heeft ook jaren gewerkt als psycholoog in een verpleeg- en verzorgingshuis.

 

Marjolein Veerbeek

 

Marjolein Veerbeek is psycholoog en werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij het programma Ouderen van het Trimbos-instituut. Zij is in 2015 gepromoveerd op het onderwerp ‘toegankelijkheid en de effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen’ en houdt zich daaraan verwant ook bezig met Routine Outcome Monitoring. Ze heeft veel projecten uitgevoerd op het gebied van de behandeling van psychische problemen bij ouderen en evaluatie van (beleid in) de geestelijke gezondheidszorg. Op dit moment is zij onder andere betrokken bij de ontwikkeling van een Generieke Module Ouderenpsychiatrie en bij het onderzoek naar alcoholgebruik bij 55-plussers

 

Iris van Asch

 

Iris van Asch is psycholoog en werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij het programma Ouderen van het Trimbos-instituut. Zij houdt zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen en onderzoeken van interventies voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers.

 

 

Marleen Prins is psycholoog en werkt als wetenschappelijk medewerker bij het programma Ouderen van het Trimbos-Instituut. Zij houdt zich voornamelijk bezig met thema’s rondom dementie en mantelzorg. Onbegrepen gedrag en persoonsgerichte zorg zijn belangrijke onderwerpen in haar projecten en onderzoeken. Een voorbeeld hiervan is het agitatieproject, waarbij casemanagers volgens de richtlijn 'onbegrepen gedrag' te werk gaan om agitatie te verminderen bij thuiswonende mensen met dementie. Daarnaast werkt zij mee aan de Monitor Woonvormen Dementie, een project waarbij de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie gemonitord wordt.

 

 

Diana de Ruijter Korver is werkzaam als secretaresse bij het programma Ouderen en regelt veel zaken rondom het NKOP.

 

Maddy Blokland is bijna 5 jaar met veel plezier werkzaam geweest als coördinator van het NKOP, waarvan de laatste anderhalf jaar in combinatie met de coördinatie van het Trainingsbureau van het Trimbos-instituut. In goed overleg heeft zij het werk voor het NKOP sinds januari 2016 over gedragen aan haar collega's van het programma Ouderen. Maddy is vanuit het Trainingsbureau wel betrokken bij het organiseren van de trainingen van het NKOP.