Skip to content

Proefschrift

When your hearing fails you

  • Marieke Pronk

Marieke Pronk

Jaar: 2013

Uitgeverij: GVO Drukkers en vormgevers B.V. | Ponsen & Looijen
Vrije Universiteit
ISBN 978-90-5383-015 4

Abstract
De resultaten van het onderzoek wijzen op relevantie van afnemende cognitieve capaciteiten voor de achteruitgang vin het vermogen van ouderen om spraak te verstaan in rumoerige omgevingen. Slechthorendheid heeft brde implact op het functioneren van volwassenen, voor ouderen vaak gecombineerd met eenzaamheid.