Skip to content

Proefschrift

Hashimoto encephalitis and depression.

  • Veltman EM, Rhebergen D, van Exel E, Stek ML

Veltman EM, Rhebergen D, van Exel E, Stek ML

Jaar: 2015

Samenvatting:

Samenvatting: Hashimoto-encefalitis (he) is een auto-immuunziekte waarbij 40-50% van de patiënten psychiatrische symptomen krijgt. Symptomen van he alsmede prednisongebruik kunnen de diagnostiek hiervan vertroebelen, en de psychiatrische klachten kunnen een aparte behandeling vereisen. Wij zagen een 78-jarige vrouw met he en een ernstige depressie, die succesvol behandeld werd met ect.