Skip to content

Proefschrift

End of life with dementia in long-term care facilities. Measurement of quality and advance care planning

  • dr. M. van Soest – Poortvliet

dr. M. van Soest – Poortvliet

Jaar: 2015

Promotoren: prof.dr.ir. H.C.W. de Vet, prof. dr. C.M.P.M. Hertogh, dr.ir. J.T. van der Steen

Uitgeverij: Vrije Universiteit Amsterdam
Datum: 9 september 2015

Samenvatting:

Iedereen heeft in de laatste fase van zijn of haar leven recht op een 'goed' levenseinde met 'goede' levenseindezorg. Het vroegtijdig plannen van deze zorg bij patiënten met dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen moet vooral gericht zijn op comfort, concludeert VUmc-onderzoekster Mirjam van Soest. Nu lijden patiënten soms te veel en de familie krijgt te maken met onnodige stress.

De levenseinde kwaliteit van patiënten met dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen is nog niet optimaal. Sommige patiënten lijden, en familie kampt soms met onvervulde zorgbehoeftes. Om deze zorg te optimaliseren heeft Mirjam van Soest gekeken naar advance care planning en instrumenten om de kwaliteit van de levenseindezorg, en de kwaliteit van sterven te meten.