Skip to content

Proefschrift

Needs of elderly people with late-life depression. Challenges for care improvement

  • Houtjes, W.

Houtjes, W.

Jaar: 2015

Promotoren: prof.dr. D.J.H. Deeg & prof.dr. A.T.F. Beekman
Copromotor: prof.dr. B.K.G. van Meijel

Uitgeverij: Vrije Universiteit Amsterdam
Datum: 3 juni 2015

Samenvatting:

De ernst van een depressie bij ouderen blijkt samen te hangen met de onopgeloste problemen die deze ouderen ervaren. Hoe erger de depressie, hoe meer onopgeloste problemen. Ook blijken depressies die wel behandeld worden maar niet verbeteren verband houden met minder sociale steun, kleinere sociale netwerken en leiden tot meer eenzaamheid. Dit concludeert verpleegkundig specialist GGZ Wim Houtjes in zijn proefschrift waarmee hij op 3 juni promoveert bij VUmc.