Skip to content

Proefschrift

Depressie bij ouderen: sekseverschillen in klinische presentatie en medicatiegebruik

  • Caroline Sonneberg

Caroline Sonneberg

Jaar: 2013

Promotor(s): prof.dr. A.T.F. Beekman en prof.dr. D.J.H. Deeg, prof.dr. M.L. Stek, prof.dr. W. van Tilburg
Uitgever: Vrije Universiteit
Datum: 2013
ISBN: 978-94-6191-866-6

Abstract
In dit proefschrift wordt onderzoek beschreven naar twee aspecten van depressie bij ouderen:  verschillen tussen vrouwen en mannen, en gebruik van antidepressiva en kalmeringsmiddelen. Het onderzoek is onderdeel van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), een langlopende bevolkingsstudie onder ruim 3000 Nederlandse ouderen van 55 jaar en ouder. Zij worden sinds 1992 elke drie jaar uitgebreid geïnterviewd en onderzocht. In het onderzoek werd gevonden dat net als bij jongere volwassenen, oudere vrouwen twee keer zo vaak depressief zijn als oudere mannen. Deels komt dat doordat vrouwen veel vaker in ongunstige omstandigheden komen, zoals het verliezen van de levenspartner, het krijgen van lichamelijke ziektes met beperkingen in het dagelijks functioneren, en een laag inkomen. Ook gaan vrouwen anders om met sociale steun. De verschijnselen van de depressie komen sterk overeen, behalve dat vrouwen vaker huilen dan mannen. 
Wat betreft het gebruik van medicijnen werd gevonden dat in 1992 slechts 15% van de ouderen met ernstig depressieve klachten een antidepressivum gebruikte. 10 jaar later was dat wel iets hoger, nl 30%, maar dus nog steeds laag. De stijging kwam vooral door toenemend gebruik van nieuwere antidepressiva. Een groter deel van de ouderen met ernstig depressieve klachten gebruikte kalmeringsmiddelen. Deze kunnen de depressie verergeren, en hebben ongunstige bijwerkingen, zeker voor ouderen, zoals vallen en sufheid.  
De resultaten van het onderzoek dragen bij aan vergroten van het inzicht in het vóórkomen en de verschijnselen van depressie bij oudere vrouwen en mannen. Meer aandacht is nodig voor passende medicamenteuze behandeling van ernstige depressie bij ouderen.