Skip to content

Proefschrift

Elektroconvulsietherapie bij ouderen met depressie; snellere remissie dan medicatie

  • E. Verwijk

E. Verwijk

Jaar: 2015

Een depressie kan voor ouderen een levensbedreigende stoornis zijn. Een doeltreffende en snel werkzame antidepressieve behandeling is van groot belang. Elektroconvulsietherapie (ect) wordt als een snel werkzame en veilige antidepressieve behandeling beschouwd, met name voor ouderen. De volgende onderzoeksvraag werd gesteld: Is er verschil in hoe snel remissie optreedt bij opgenomen oudere patiënten met een depressieve stoornis bij behandeling met ect vergeleken met antidepressieve medicatie? In de praktijk betekent dit het volgende: Ect geeft een beduidend snellere remissie dan antidepressiva, zelfs al waren de patiënten uit de ect-groep significant langer depressief en meer farmacotherapieresistent. ect verdient daarom een vooraanstaander positie in de behandeling van opgenomen oudere patiënten met ernstig unipolaire depressie. (bron: Tijdschrift voor Psychiatrie)