Skip to content

Proefschrift

Cardiovascular prevention in older people: The preDIVA trial

  • Ligthart, S.A.

Ligthart, S.A.

Jaar: 2015

Promotores: Prof. dr. W.A. van Gool Universiteit van Amsterdam & Prof. dr. H.C.P.M. van Weert Universiteit van Amsterdam
Copromotores: Dr. E.P. Moll van Charante Universiteit van Amsterdam & Dr. E. Richard Universiteit van Amsterdam

Uitgeverij: Universiteit van Amsterdam
Datum: 12 mei 2015

Samenvatting:

Het aantal mensen in Nederland van 70 jaar of ouder is de afgelopen decennia hard gestegen en zal blijven toenemen in de komende jaren. Veel van hen zijn actief en gezond, en streven naar een hoge mate van welzijn. Maar met het met stijgen van de levensverwachting ontstaan ook nieuwe problemen. Een toenemend aantal mensen heeft te maken met chronische ziekten, functieverlies en/of leeftijdsgerelateerde zieken zoals dementie; allen aandoeningen met grote invloed op het leven van individuen en hun naasten, en op de maatschappij als geheel. De groeiende groep mensen met dementie en andere invaliderende aandoeningen stelt onze gezondheidszorg voor nieuwe uitdagingen: hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij de zorg krijgen die ze nodig hebben?