Skip to content

Proefschrift

Wat er gebeurt en Wat er toe doet; Onderzoek naar Palliatieve en Terminale zorg in het Ziekenhuis (PalTeC-H)

  • Witkamp, F.E.

Witkamp, F.E.

Jaar: 2015

Promotoren: Prof.dr. A. van der Heide & Prof.dr. C.C.D. van der Rijt
Overige leden: Prof.dr. P.A.E. Sillevis Smitt, Prof.dr. K.C.P. Vissers & Prof.dr. J.J. van Busschbach
Copromotor: Dr. C. van Zuylen

Abstract:

In deze studie is vanuit verschillende invalshoeken onderzoek gedaan naar de kwaliteit van sterven in het ziekenhuis. Tevens is onderzocht wat de invloed is van een interventie met verpleegkundig aandachtsvelders palliatieve zorg op de kwaliteit van sterven. Voor dit onderzoek hebben we gegevens verzameld bij artsen, verpleegkundigen en nabestaanden van patienten die zijn overleden tussen juni 2009 en juli 2012 op 18 niet intensive-care afdelingen van het Erasmus MC in Rotterdam (Nederland).