Skip to content

Proefschrift

Assertive Community Treatment for Eldery patients with Severe Mental Ilness

  • Jolanda Stobbe

Jolanda Stobbe

Jaar: 2014

Promotor: Prof. dr. C.L. Mulder
Co- promotor: Dr. A.I. Wierdsma
Uitgeverij: Erasmus Universiteit Rotterdam
Datum: 2014
ISBN: 978-90-5335-835-1

Abstract
Het doel van dit onderzoek is het bekijken van de effecten van ACT bij ouderen. Er wordt een vergelijking gemaakt met CAU, dat staat voor Care As Usual.
Ook wordt er onderzoek gedaan naar ouderen in de zorg, hoeveel gedwongen opnamen zijn er bijvoorbeeld? En hoe staat het met de tevredenheid betreft de zorg?
De resultaten van dit onderzoek zullen aangeven of ACT bij ouderen meerwaarde heeft ten opzichte van de reguliere zorg. Met deze resultaten zal de kennis over verschillende vormen van hulpverlening aan ouderen met ernstige psychiatrische problematiek toenemen. Voor het gehele proefschrift, klikt u op de link.