Skip to content

Proefschrift

Accessibility and effectiveness of mental health care for older adults

  • Veerbeek, M.A.

Veerbeek, M.A.

Jaar: 2015

Promotoren: prof.dr. A.M. Pot, prof.dr. R.C. Oude Voshaar

Uitgeverij: Vrije Universiteit Amsterdam

Abstract
Dit proefschrift beoogt een bijdrage te leveren aan de verbetering van de toegankelijkheid en effectiviteit van de GGZ voor ouderen. Met betrekking tot de toegankelijkheid is onderzocht welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de herkenning en behandeling van psychische problemen bij ouderen door de huisarts (hoofdstuk 2) en welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in het aantal ouderen dat gebruikmaakt van de gespecialiseerde GGZ en het type zorg dat zij daarbinnen ontvingen (hoofdstuk 3). Om meer zicht te krijgen op de effectiviteit van de GGZ voor ouderen is de Monitor Geestelijke Gezondheidszorg Ouderen (MEMO) ontwikkeld. In hoofdstuk 4 is de opzet van MEMO beschreven, evenals welke cliënten zijn geïncludeerd. Ook is onderzocht of behandelaars de procedures van MEMO werkbaar vonden (hoofdstuk 5) en wat de psychometrische eigenschappen zijn van de primaire uitkomstmaat in MEMO, de Health of the Nation Outcome Scales for Older Adults (HoNOS 65+; hoofdstuk 6). Daarna is bestudeerd of ouderen opknappen van de geestelijke gezondheidszorg die zij hebben ontvangen, wat dit voorspelt (hoofdstuk 7) en welke factoren de behandelduur voorspellen (hoofdstuk 8).