Skip to content

Proefschrift

Need for Help for Depressive Symptoms from Older Persons Perspectives: The implementation of an outreaching intervention programme

  • Beljouw, I.M.J. van

Beljouw, I.M.J. van

Jaar: 2015

Promotor: Prof.dr. M.L. Stek
Co- promotoren: Prof.dr. H.W.J. van Marwijk, Dr. E. van Exel
Uitgeverij: Vrije Universiteit Amsterdam

Abstract
Bij circa 13.5% van de ouderen komen depressieve klachten voor. Met de term ‘depressieve klachten’ worden klachten bedoeld die klinisch relevant zijn, maar niet voldoen aan de criteria voor een depressieve stoornis. Hoewel er adequate interventies en behandelmethoden beschikbaar zijn om depressieve klachten te behandelen, ontvangen relatief weinig mensen hulp voor hun klachten in de eerstelijn of GGZ. Een belangrijke reden hiervoor is dat ouderen met depressieve klachten de oorzaak van hun klachten vaak buiten zichzelf zoeken, zoals in het optreden van fysieke beperkingen, aan ouderdom gerelateerde verliezen of eenzaamheid. Dit maakt het voor velen van hen lastig om hun problemen zelf aan te pakken en op zoek te gaan naar hulp.

Verschillende gerandomiseerde klinische trials laten veelbelovende resultaten zien in het voorkomen, monitoren en behandelen van (milde vormen van) depressie bij ouderen. Het is echter nog onduidelijk of deze interventieprogramma’s ook effectief zijn in het verminderen van depressieve klachten bij ouderen wanneer zij geïmplementeerd worden in de praktijk van alledag. Dit onderzoek richtte zich daarom op de implementatie van het ‘Levenslust’‐programma om depressieve klachten te verminderen bij thuiswonende ouderen. De implementatie was gestoeld op twee pijlers: 1) we maakten gebruik van een proactieve screeningprocedure om deelnemers voor de studie te werven; en 2) we boden de interventies aan op een stapsgewijze, persoonsgerichte manier, door bij elke stap de keuze te bieden uit meerdere behandelmogelijkheden. Onze hypothese was dat het ‘Levenslust’‐programma effectiever zou zijn in het verminderen van depressieve klachten dan gebruikelijke zorg.