Skip to content

Proefschrift

Quality of life in dementia: From concept to practice

  • C.J.M. (Carla) Schölzel-Dorenbos

C.J.M. (Carla) Schölzel-Dorenbos

Jaar: 2011

Uitgeverij: Radboud Universiteit Nijmegen
ISBN 978-90-9025920-8
 
Samenvatting
De conclusie van dit proefschrift is dat kwaliteit van levenmeting nog niet zover is dat het een hoofdrol kan spelen bij onderzoek, behandeling en besluitvorming. Maar het betrekken van kwaliteit van leven bij onderzoek en behandeling van dementie is onvermijdelijk om de medische, sociale en economische uitdagingen van het toenemende aantal mensen met deze nog steeds ongeneeslijke ziekte het hoofd te bieden. Kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg en kwaliteit van sterven staan dicht naast elkaar en er is een omslag in dementiezorg nodig. Zorg kan pas succesvol zijn als deze zich richt op het vervullen van individuele behoeften en op factoren waarvan door onderzoek is aangetoond dat ze belangrijk zijn voor kwaliteit van leven. Gemiddeld zijn bij de zorg voor één demente oudere bijna 4 mantelzorgers betrokken. De mantelzorglast wordt groter door het toenemende aantal mensen met dementie en de afnemende financiële middelen voor professionele zorg. Begeleiding en als het nodig is behandeling van mantelzorgers moet dus een nadrukkelijk onderdeel van dementiezorg worden. Méér aandacht voor levenskwaliteit is belangrijk om op de juiste manier het hoofd te bieden aan de medische, sociale en economische uitdagingen van dementie. Bovendien moet begeleiding van mantelzorgers een routinematig en dus normaal vergoed onderdeel van dementiezorg worden. Dit zal bij afname van de beschikbare beroepsbevolking zeker een doelmatige investering blijken.