Skip to content

Proefschrift

Bewarende zorg; Een visie voor verzorgenden en verpleegkundigen

  • J.S. (Jan) Jukema

J.S. (Jan) Jukema

Jaar: 2011

Uitgeverij: Boom Lemma, Den Haag
ISBN 978-90-5931-534-1

Hoofdthema:
verpleegkunde
 
Samenvatting
Verpleeghuisbewoners zijn bijzonder kwetsbare mensen. Dag in dag uit zijn zij aangewezen op de zorg van verzorgenden en verpleegkundigen. Zonder die zorg gaan zij als uniek persoon verloren. Voor professionele zorgverleners is het een moeilijke en tegelijkertijd uitdagende taak om de verpleeghuisbewoners op passende wijze bij te staan.
In deze dissertatie presenteert Jan Jukema een visie op goede dagelijkse zorg van verzorgenden en verpleegkundigen voor verpleeghuisbewoners. Goede zorg noemt hij zorg die de verpleeghuisbewoner als uniek persoon bewaart. Door deze zorg ervaren verpleeghuisbewoners dat zij tot hun recht komen en in hun uniciteit erkend worden door de gemeenschap waar zij deel van zijn. Dagelijkse zorg met die kwaliteit is bewarende zorg. Jukema schenkt in zijn visie uitvoerig aandacht aan de inhoud van bewarende zorg, aan het doel ervan en aan de complexe en weerbarstige context - het verpleeghuis - waarin die zorg gestalte krijgt. Met zijn visie brengt de auteur zaken onder de aandacht die in de gangbare visies op professionele zorg niet of nauwelijks aan bod komen.