Skip to content

Proefschrift

Group living homes for older people with dementia: Concept and effects

  • S. (Selma) te Broekhorst

S. (Selma) te Broekhorst

Jaar: 2011

Uitgeverij: Vrije Universiteit Amsterdam
ISBN 978-90-814125-4-4

Hoofdthema
woonvormen bij dementie
 
Samenvatting
Bewoners zijn in een kleinschalige woonomgeving wat beter af, maar traditionele verpleeghuizen presteren op veel dingen op hetzelfde niveau. Mantelzorgers knappen op na opname van hun familielid in welk type verpleeghuiszorg dan ook. Hun psychische gezondheid blijft wel zorgwekkend. Werken in een kleinschalige woonvorm heeft positieve effecten op het welzijn van verzorgenden, omdat zij daar lagere werkeisen, meer autonomie en meer sociale steun ervaren. Dit zijn de uitkomsten uit het promotieonderzoek van Selma te Boekhorst. Misschien moet toekomstige verpleeghuiszorg voor mensen met dementie bestaan uit het beste dat zowel kleinschalig wonen als traditionele verpleeghuizen te bieden hebben.
Kleinschalig wonen is een vorm van verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. In een kleinschalige woonvorm leeft een kleine groep bewoners met elkaar samen in een huiselijke omgeving, waarin zij een zo normaal mogelijk dagelijks leven leiden. Te Boekhorst onderzocht zowel het concept van kleinschalig wonen als het effect op bewoners, mantelzorgers en verzorgenden. Een uitgebreide omschrijving van kleinschalig wonen kwam tot stand met behulp van de Concept Mapping methode. Hieruit bleek dat kleinschalig wonen niet zozeer bepaald wordt door de fysieke omgeving, maar door de manier waarop de zorg rondom de bewoners georganiseerd wordt. Te Boekhorst toetste deze definitie vervolgens aan de dagelijkse praktijk. Daaruit bleek dat kleinschalige woonvormen de idealen van kleinschalig wonen redelijk goed toepassen. Om de kern van het concept te behouden moeten zij bewoners wel een permanent thuis bieden met alleen vertrouwende gezichten om voor hen te zorgen. Te Boekhorst vergeleek kleinschalige woonvormen met moderne, maar traditionele verpleeghuizen.