Skip to content

Proefschrift

Cognitive decline in late-life: biological markers and early identification of persons at risk for dementia

  • T.N. (Tessa Nicole) van den┬áKommer

T.N. (Tessa Nicole) van den Kommer

Jaar: 2011

Uitgeverij: Vrije Universiteit Amsterdam
ISBN 978-90-865951-9-8

Hoofdthema
dementie
 
Samenvatting
Vroege herkenning en diagnose van dementie is van belang om vroegtijdig risicofactoren (zoals aderverkalking) aan te pakken en om te starten met medicijnen en psychosociale ondersteuning. Voor de huisarts is het niet gemakkelijk om dementie tijdig te herkennen. Tessa van den Kommer ontwikkelde in haar promotieonderzoek twee beslismodellen voor vroege opsporing binnen de huisartsenpraktijk van mensen met een verhoogd risico op dementie. Zij deed dit met behulp van gegevens van twee grote bevolkingsstudies, de Nederlandse LASA en Zweedse OCTO-Twin studie.
Van den Kommer vond dat mensen ouder dan 75, met geheugenklachten, een lage opleiding en verminderde score op een test die algemeen cognitief functioneren (MMSE) meet, het hoogste risico liepen op dementie. Ook mensen ouder dan 75, met een laag cholesterolgehalte en verminderde MMSE-score liepen een verhoogd risico. Daarbij onderzocht Van den Kommer de rol van verschillende biologische voorspellers bij cognitieve achteruitgang. Een laag cholesterol gehalte, HDL- en LDL-cholesterol, hingen samen met slechter cognitief functioneren, gemeten over zes jaar. Daarbij bleek dat een laag cholesterolgehalte bij mensen die drager zijn van ApoE e4, een bekende genetische risicofactor voor dementie, een snellere achteruitgang in informatieverwerkingssnelheid voorspelt. Bij mensen zonder dit gen was een hogere aanmaak van cholesterol in verhouding tot absorptie voorspellend voor een tragere informatieverwerking.
Verder vond Van den Kommer dat een hoge concentratie homocysteïne, een indicatie voor weinig vitamine B, een slechter cognitief functioneren en een snellere achteruitgang voorspelt. Tenslotte versterkte een hogere concentratie van ontstekingsfactoren het negatieve effect van laag LDL-cholesterol, een hoog vetgehalte (triglyceriden), en soms ook van hoog homocysteïne op cognitie.