Skip to content

Proefschrift

Effectiveness and costs of Dementia Care Mapping intervention in Dutch nursing homes

  • Geertje van de Ven

Geertje van de Ven

Jaar: 2014

Promotoren: prof. dr. Myrra Vernooij-Dassen en prof. dr. Raymond Koopmans
Co-Promotoren: dr. Irena Draskovic en dr. Syste Zuidema
Uitgeverij: Radboud Universiteit Nijmegen
Datum: 22 september 2014

Abstract
De kwaliteit van dementiezorg  in verpleeghuizen is niet optimaal: bij bewoners komen vaak symptomen als agitatie of depressie voor en er is veel werkstress onder medewerkers. Dementia Care Mapping (DCM) is een persoonsgerichte methode die zich richt op het verminderen van deze problemen.

Bij DCM worden interacties tussen de medewerkers en bewoners op een gestructureerde manier geobserveerd, en deze informatie wordt teruggeven aan het zorgteam. Medewerkers krijgen hierdoor meer inzicht in hun gedrag en de invloed daarvan op de bewoners. Naar aanleiding van de feedback worden actieplannen geformuleerd om de zorg te verbeteren.

Het proefschrift van Geertje van de Ven beschrijft een RCT waarin de kosteneffectiviteit van DCM is onderzocht. Er deden 14 verpleeghuizen mee aan het onderzoek, waarvan er 7 met DCM werkten en 7 op hun gebruikelijke manier zorg verleenden. Er werd gekeken of DCM effect had op de cliënt (agitatie, neuropsychiatrische symptomen en kwaliteit van leven) en de medewerker (arbeidstevredenheid, stress en ziekteverzuim). In tegenstelling tot de resultaten uit andere landen, bleek DCM geen effect te hebben op de primaire uitkomstmaten. Ook bleek DCM kostenneutraal. De conclusie blijkt helder: Wil je als organisatie aantoonbare effecten van DCM dan vraagt deze interventie een zorgvuldige implementatie.