Skip to content

Proefschrift

Towards adaptive cognitive testing in dementia

  • J. (Hans) Wouters

J. (Hans) Wouters

Jaar: 2011

Uitgeverij: Universiteit van Amsterdam
ISBN 9789064644443

Hoofdthema
dementie

Samenvatting
Cognitieve tests zoals de Mini Mental State Examination (de MMSE) worden gebruikt voor de diagnostiek van beginnende dementie. De totaalscore vormt daarbij een maat voor cognitieve achteruitgang. Veel artsen kiezen ervoor korte tests zoals de MMSE af te nemen, terwijl andere tests preciezer zijn. Hans Wouters onderzocht of adaptief testen een oplossing kan zijn. Daarbij wordt cognitieve achteruitgang geschat door alleen maar vragen en opdrachten te kiezen die niet te moeilijk of te gemakkelijk zijn. Dit gebeurt met behulp van een algoritme, dat een moeilijkere vraag kiest na een goed antwoord en een makkelijkere vraag na een fout antwoord. Dat maakt het testen flexibeler.