Skip to content

Proefschrift

Frail elderly: identification and disability prevention in primary care

  • R. (Ramon) Daniëls    

R. (Ramon) Daniëls    

Jaar: 2011

Uitgeverij: Universiteit Maastricht

Hoofdthema
kwetsbare ouderen

Samenvatting
Kwetsbare ouderen hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van beperkingen in activiteiten. Hoe kunnen we thuiswonende kwetsbare ouderen opsporen en welke interventies ondersteunen dat zij activiteiten kunnen (blijven) doen die voor hen betekenisvol zijn? Dit proefschrift concludeert dat bestaande screening-instrumenten voor kwetsbaarheid potentie hebben, maar nog onvoldoende de juiste doelgroep selecteren. Kwetsbare ouderen zijn tevreden over een innovatief interdisciplinair interventie programma ("Zorg uit Voorzorg"), gericht op zelfmanagement van betekenisvolle activiteiten. Eerstelijns zorgprofessionals zijn eveneens positief en beschouwen het programma als hanteerbaar; het stimuleert interdisciplinair en preventief werken. Enige aanpassingen zijn nog nodig voor succesvolle implementatie in de eerste lijn.